Przepisy Prawne

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Przy wykonywaniu swoich czynności komornicy sądowi  podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Obszar działania komornika:

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji:

„Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust.5.”

Art. 8 ust. 5:

„Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W

przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.”

MENU