O Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat.

Nasza Kancelaria Komornicza działa przy Sądzie Rejonowym w Sokółce. Prowadzimy postępowania zarówno egzekucyjne, jak i zabezpieczające, a celem naszej działalności jest dochodzenie roszczeń zgodnie z wnioskiem wierzyciela w sprawach pieniężnych i niepieniężnych.
Podstawą do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego jest wniosek o wszczęcie egzekucji dostarczony do Kancelarii w formie papierowej bądź w ramach elektronicznego postępowania oraz tytuł wykonawczy w oryginale – opatrzony klauzulą wykonalności.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Komornikach Sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce obejmuje:

  • miasto i gminę Sokółkę
  • miasto i gminę Dąbrowa Białostocka
  • miasto i gminę Suchowola
  • oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnicę, Nowy Dwór, Sidrę i Szudziałowo.
MENU