Licytacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Kmp 62/12
Sokółka dnia 28-12-2016r.
#*0030000672026*/0022/ *0030000672026*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce
mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego:
Lokal mieszkalny na parterze o powierzchni użytkowej 62,8 m.kw składający się z 3 pokoi, kuchni oraz
przedpokoju, łazienki i w.c; do lokalu przynależny jest balkon i piwnica.Ogrzewanie etażowe z pieca „co”
umieszczonego w piwnicy.Standard lokalu średni.
położonego: 16-113 Szudziałowo, ul.Szkolna 7F/14, Szudziałowo,
dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00027438/8] Suma oszacowania wynosi 84 480,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
63 360,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 8 448,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc
przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 317/16
Sokółka dnia 28-12-2016r.

#*0020000672057*/0022/ *0020000672057*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce
mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
Działka gruntu ozn.nr 3161/3 o powierzchni 1133 m.kw, zabudowana budynkiem mieszkalnym
drewnianym, parterowym, niepodpiwniczonym, budowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni
użytkowej 128,5 m.kw Plac częściowo utwardzony (nasypana ziemia) i ogrodzony od strony nieruchomości
sąsiednich płotem z siatki handlowej.
położonej: 16-100 Sokółka, ul.Dolna 13,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00022114/6] Suma oszacowania wynosi 242 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
161 467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 24 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc
przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 2273/15
Sokółka dnia 19-12-2016r.
#*0020000670828*/0022/ *0020000670828*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-01-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce
mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa
rzeczowego stanowiącego:
Lokal położony jest na wysokim parterze, środkowy (wystawa północ – południe) o powierzchni użytkowej
52,10m.kw składający się z 4 izb (3 pokoje i kuchnia) oraz przedpokój, łazienka i w.c.Do lokalu przynależny
jest balkon i piwnica.Wykończenie standardowe obejmuje: w 3 pokojach – parkiet, w przedpokoju, kuchni
i łazience – terakota, w kuchni na 3-ch ścianach, i w łazience – glazura. Ściany i sufit tynkowane. Kuchnia
gazowa. Standard lokalu na pograniczu stanu dobrego i średniego.
położonego: 16-100 Sokółka, ul.Broniewskiego 32/3,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce
(Adres spółdzielni: Os.Centrum 17, 16-100 Sokółka)
dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00036218/6] Suma oszacowania wynosi 165 170,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
123 878,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 16 517,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc
przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do
godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 323/09

Sokółka dnia 12-12-2016r.

#*0020000668907*/0022/ *0020000668907*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce
mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej:
* działka ozn.nr 33 o powierzchni 0,16ha – bonitacja gleb bardzo słaba (WBG=0,21),
drzewostan leśny:So (40-50)45l. z poj. dom. Św. bon. III, zadrz. 0,6 na pow.0,16ha,
suma oszacowania – 3 820,00zł cena wywołania – 2 865,00zł
* działka ozn.nr 58/1 o powierzchni 0,62ha – bonitacja gleb słaba (WBG=0,19), drzewostan leśny:
So (40-50)45l. z poj. dom. Św. bon.III, zadrz. 0,6 na pow.0,37ha, RVI-0,25
suma oszacowania – 12 440,00zł cena wywołania – 9 330,00zł
* działka ozn.nr 58/2 o powierzchni 6,61ha – bonitacja gleb słaba (WBG=0,36), LsV-0,79, LzVI-0,64,
PsV-0,80,PsVI-0,40, RIVb-1,03, RV-2,87, W-0,08 drzewostan leśny: So (40-50)45l. z poj. dom. Brz. bon.
III, zadrz. 0,3 na pow.0,79ha; Ol (20-30) 25l, z poj. dom. Brz. bon. II, zadrz. 0.6, na pow. 0,64ha,
suma oszacowania – 119 730,00zł cena wywołania – 89 798,00zł
* działka ozn.nr 58/3 o powierzchni 0,96ha – bonitacja gleb słaba (WBG=0,47), LzV-0,14, PsV-0,11,
RIVa-0,09, RIVb-0,36, RV-0,26, drzewostan leśny: Ol (15-25) 20l, bon. II, zadrz. 0.6, na pow. 0,14ha,
suma oszacowania – 17 000,00zł cena wywołania – 12 750,00zł
położonej: Gliniszcze Małe, 16-100 Sokółka,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00015294/9] Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy
dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 1323/16

Sokółka, dnia 28.12.2016r.

#gosia *0020000672033*/0419/ *0020000672033*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 18-01-2017r. o godz. 10:00 Kamionka Stara 152 gm.Sokółka
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa
Cena
wywołania
1 Ciągnik rolniczy Bialorus Jumz 6M r.prod 1977
.nr rej BSK W915
1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono
przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w
terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi
pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo
jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie
mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl
Kmp 18/16
Sokółka, dnia 12.10.2016r.
#gosia *0030000658391*/0419/ *0030000658391*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 04-11-2016r. o godz. 10:00 w lokalu:
16-100 Sokółka, ul.Warszawska 6
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

1 Udział 50% w prawie własności samochodu osobowego
marki Volkswagen Passat
.r.prod. 1999, nr rej BSK51XW, poj.silnika 1896
1 [szt.] 6 000,00 **) 4 500,00
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono
przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w
terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi
pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo
jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie
mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Małgorzata Kondrat
Do wiadomości: 1. a/a

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Sokółka dnia 11-10-2016r.
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 89/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-11-2016r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Działka ozn.nr 380/2 o powierzchni 400m.kw zabudowana budynkiem (byłego sklepu wielobranżowego) murowanym, parterowym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 73,3m.kw.W budynku pomieszczenia: sala sprzedaży, magazynek i pokój socjalny.Stan techniczny na pograniczu średniego i słabego.
należącego do dłużnika: Zbigniew Wierzbicki, Lucyna Alicja Wierzbicka
położonego: 16-123 Kuźnica, Pawłowicze (obręb wsi Litwinki),
dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00021170/9] Suma oszacowania wynosi 22 940,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 205,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 294,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Sokółka dnia 21-10-2016r.
Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl

Km 317/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2016r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Działka gruntu ozn.nr 3161/3 o powierzchni 1133 m.kw, zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym, parterowym, niepodpiwniczonym, budowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 128,5 m.kw.Plac częściowo utwardzony (nasypana ziemia) i ogrodzony od strony nieruchomości sąsiednich płotem z siatki handlowej.
położonej: 16-100 Sokółka, ul.Dolna 13,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00022114/6] Suma oszacowania wynosi 242 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kondrat 

Kancelaria Komornicza w Sokółce

Pocztowa 3, 16-100 Sokółka

tel/fax: 85 711-24-83

email: komorniksokolka@wp.pl

 Km 302/16 Sokółka 01.07.2016r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-08-2016r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:

Działka ozn.nr 2323 o powierzchni  0,0397ha  zabudowana jest małym budunkiem mieszkalnym (pokój

i kuchnia oraz sień) oraz szopą i śmietnikiem (do rozbiórki).  Działka wydłużona składająca się

z 2 prostokątów o szer. ok. 14m  – od strony ulicy i ok. 7m- w tylnej części. Działka ogrodzona w części od ulicy i strony południowej płotem trwałym (murowane słupki i przęsła drewniane – sztachety).W zasięgu nieruchomości uzbrojenie komunalne tj. sieć: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Budynek nie jest podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej, a woda jest czerpana ze studni.

należącej  do: Stanisław Rabiczko, Elżbieta Rabiczko

położonej: 16-100 Sokółka, Wasilkowska 17,

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1S/00006837/2]

Suma oszacowania wynosi 71 710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     53 782,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 171,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                     Komornik Sądowy

                                                                    Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kondrat 

Kancelaria Komornicza w Sokółce

Pocztowa 3, 16-100 Sokółka

tel/fax: 85 711-24-83

email: komorniksokolka@wp.pl

  Km 951/14 Sokółka dnia 01.07.2016r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-08-2016r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce

 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 7  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:

 Działka ozn.nr 644/1 o powierzchni 1,93ha – bonitacja gleb słaba (WBG=0,15),działka położona

w kompleksie łąkowym nad rzeką Biebrzą. w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego; w sąsiedztwie nieruchomości  tereny łąkowe bagienne i zakrzaczone – nie użytkowane rolniczo.

należącej  do dłużnika: Jacek Urban

położonej: 16-200 Dąbrowa Białostocka, Kamienna Stara,

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1S/00040421/3]

Suma oszacowania wynosi 13 810,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     10 357,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 381,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                      Komornik Sądowy

                                                                     Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kondrat

Kancelaria Komornicza w Sokółce

Pocztowa 3, 16-100 Sokółka

tel/fax: 85 711-24-83

email: komorniksokolka@wp.pl

Km 129/13  Sokółka dnia 21-07-2016r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sokółce  Małgorzata Kondrat  na podstawie art. 953 kpc podaje

do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-07-2016r.r. o godz. 10:35 w    budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:

działka ozn.nr 98/3 o powierzchni 0,2446ha zabudowana (zubranizowana) budynkiem mieszkalnym parterowym drewnianym (nadaje sie do rozbiórki), stodołą z chlewem i piwnicą

należącej  do dłużnika: Mariusz Maciorowski, Elżbieta Maciorowska

położonej: 16-140 Korycin, Łosiniec,

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1S/00035558/4]

Suma oszacowania wynosi 31 830,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     23 872,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 183,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                       Komornik Sądowy

                                                                     Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kondrat 

Kancelaria Komornicza w Sokółce

Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83

email: komorniksokolka@wp.pl

  Km 712/14  Sokółka dnia 20-06-2016

                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sokółce  Małgorzata Kondrat  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-07-2016r.r. o godz. 10:20 w    budynku Sądu Rejonowego

w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III,   odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości  stanowiącej:

działka ozn.nr 91/3 o powierzchni 0,50ha stanowi grunty orne i pastwisko, bonitacja gleb średnia (WBG=0,56)

należącej  do dłużnika: Ryszard Januszkiewicz

położonej: 16-124 Sidra, Bieniasze,

Suma oszacowania wynosi 10 340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     7 755,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 034,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                       Komornik Sądowy

                                                                     Małgorzata Kondrat

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzata Kondrat 
Kancelaria Komornicza w Sokółce

Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83

email: komorniksokolka@wp.pl

  Km 1148/14                                                                                         Sokółka dnia 20-6-2016r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje

do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-07-2016r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiących:

* działka ozn.nr 306 o powierzchni 4ha stanowi las, bonitacja gleby słaba (WBG=0,31) drzewostan:

   2So,8 Brz (25-35)30l,  bonitacja II,  zadrzewienie 0.7 na pow. 1,67ha,

   Brz. 10l, bon. II, zadrz. 0,7  na pow.2,33ha

   suma oszacowania – 63 820,00zł                   cena wywołania – 42 547,00zł

* działka ozn.nr 364 o powierzchni 0,5830ha stanowi pastwisko, bonitacja gleby słaba (WBG=36)

   suma oszacowania –  7 100,00zł                    cena wywołania –  4 733,00zł

* działka ozn.nr 373 o powierzchni 0,4632ha stanowi las, bonitacja gleby b.słaba (WBG=0,21)                             drzewostan:   Brz (35-45)40l,  bonitacja I,  zadrzewienie 0.6 na pow. 0,4623ha,

  suma oszacowania – 9 320,00zł                    cena wywołania –  6 213,00zł

* działka oz.nr 385 o powierzchni 1,3887ha stanowi las, bonitacja gleby b.słaba (WBG=0,21)

   So (40-50)45l,  bonitacja I,  zadrzewienie 0.7 na pow. 35% obszaru,

   So (50-60)55l, bonitacja II, zadrzewienie 0.7 na 65% obszaru;

  suma oszacowania – 45 900,00zł                     cena wywołania – 30 600,00zł

położonych: Talkowszczyzna, 16-113 Szudziałowo

dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: BI1S/00016985/7]

* działka ozn.nr 48 o powierzchni 0,19ha (służebność) zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą,               chlewem, stan techniczny budynków na pograniczu stanu średniego i dobrego

   suma oszacowania – 73 660,00zł                     cena wywołania – 49 107,00zł

* działka ozn.nr 143 o powierzchni 0,79ha – stanowi pastwisko, bonitacj gleby słaba (WBG=0,48)

  suma oszacowania –   9 840,00zł                      cena wywołania –  6 560,00zł

położonych: Talkowszczyzna, 16-113 Szudziałowo

          dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW BI1S/00044751/3]

należących  do dłużnika: Tadeusz Sacharewicz

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione

w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia

o przysądzeniu własności.

                                                                       Komornik Sądowy

                                                                     Małgorzata Kondrat

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl
Kms 177/14

Sokółka dnia 11-05-2016r.

#*0010000635101*/0022/ *0010000635101*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2016r.r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego
w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
stanowiącej:

działka ozn.nr 33/13 o powierzchni 0,1475ha zabudowana oborą i stodołą, stan techniczny budynków
średni, pozostałe grunty to: BRV-0,1069ha, RV-0,0241ha, SRV-0,0165ha
należącej do dłużnika: Jacek Jurkowski
położonej: 16-200 Dąbrowa Białostocka, Stock,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00038691/9] Suma oszacowania wynosi 39 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
26 513,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 3 977,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc
przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Zastępca Asesor
Małgorzata Kondrat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl
Km 152/14

Sokółka dnia 11-05-2016r.

#*0020000635133*/0022/ *0020000635133*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2016r.r. o godz. 10:00 w
budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
* działka ozn.nr 316 o powierzchni 0,47ha stanowi łąkę: ŁIV-0,29, LzV-0,17, W-0,01
suma oszacowania – 6 900,00zł cena wywołania – 4 600,00zł
* działka ozn.nr 317 o powierzchni 0,51ha stanowi łąkę:ŁIV-0,29, LzV-0,18, W-0,04
suma oszacowania – 7 490,00zł cena wywołania – 4 993,00zł
należącej do dłużnika: Elżbieta Talarczyk, Stanisław Talarczyk
położonej: 16-124 Sidra, Śniczany,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00008617/8] Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Zastępca Asesor
Małgorzata

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat
Kancelaria Komornicza w Sokółce
ul. Pocztowa 3, 16-100 Sokółka
tel/fax: 85 711-24-83
email: komorniksokolka@wp.pl
Km 1205/14

Sokółka dnia 05-05-2016r.

#*0020000633911*/0022/ *0020000633911*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2016r.r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego
w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości stanowiącej:
działka ozn.nr 227/1 o powierzchni 2,3917ha stanowi łąkę i grunty orne: Ps IV-0,6974,PsV-0,5880,
RIVa-0,0488,RIVb-0,9960, W – 0,0615
suma oszacowania – 38 330,00zł cena wywołania – 28 747,00zł
działka ozn.nr 227/2 o powierzchni 0,3568ha nie zabudowana (zubranizowana), budynki spalone,
do rozbiórki, PsV-0,0644, BPsV-0,1744, RIVa-0,0578,RIVb-0,0602
suma oszacowania – 18 810,00zł cena wywołania – 14 107,00zł
należącej do dłużnika: Wojciech Polewko
położonej: 16-124 Sidra, Bierniki,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00024641/3] Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według
prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art.962 §1 kpc przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00
do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7 w pok. odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Małgorzata Capała Zastępca Asesor
Małgorzata Kondrat

MENU